Uncategorized

Wat is DeFi (Decentralized Finance)?

DeFi staat voor “Decentralized Finance” en staat voor een financieel systeem dat is gebaseerd op gedecentraliseerde blockchain-technologie in plaats van traditionele financiële intermediairs (TradFi) zoals banken en financiële instellingen. In essentie probeert DeFi het traditionele financiële systeem te decentraliseren en open te stellen voor iedereen met een internetverbinding. DeFi betekent...

Opereren in een complex adaptief systeem

Een complex adaptief systeem is een systeem bestaande uit vele onderdelen die op elkaar reageren en op basis van hun interacties en omgevingsinvloeden evolueren en hun gedrag veranderen. Voorbeelden zijn: In dit artikel hebben we beter uitgelegd wat een complex adaptief systeem is en in dit artikel hoe je kunt...

Wat is een contingent value right?

Een Contingent Value Right (CVR) is een financieel instrument dat vaak wordt gebruikt bij fusies en overnames, maar ook in andere situaties waarbij de waarde van een bedrijf of een specifieke activa moeilijk te bepalen is. Een CVR biedt houders het recht om in de toekomst extra betalingen of andere...