Wat is een oracle?

Een oracle (orakel) is een interessant onderdeel van het blockchain-ecosysteem. Maar wat is het precies?

Een blockchain is een digitale gedistribueerde grootboek waarin transacties worden vastgelegd en opgeslagen. Deze transacties worden beveiligd en geverifieerd door het netwerk van computers dat de blockchain onderhoudt. Maar soms hebben smart contracts die op de blockchain zijn geprogrammeerd externe gegevens nodig om te kunnen werken. Bijvoorbeeld, als een smart contract geprogrammeerd is om te reageren op veranderingen in de aandelenkoersen, renteniveaus, de uitslag van een verkiezing (politiek of het songfestival), de uitslag van een sportevenement of bijvoorbeeld het wel of niet plaatsvinden van een aardbeving, watersnood, etc (verzekeringstoepassing) heeft het toegang nodig tot realtime gegevens of uitslagen.

Dit is waar een oracle van pas komt. Een oracle is een derde partij die gegevens kan ophalen uit externe bronnen en deze gegevens kan doorgeven aan smart contracts op de blockchain. Oracles fungeren als een soort brug tussen de fysieke wereld en de digitale blockchain-wereld.

Het is belangrijk dat de gegevens die door de oracle worden doorgegeven, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Dit komt omdat smart contracts automatisch worden uitgevoerd zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Als de gegevens die door de oracle worden doorgegeven onjuist zijn, kan dit leiden tot onrechtvaardige uitkomsten of uitkomsten die niet in de geest van het contract zijn.

Er is een scala aan methoden om de betrouwbaarheid van orakelgegevens te verhogen. Het smart contract kan bijvoorbeeld meerdere oracles, die onafhankelijk van elkaar dezelfde gegevens verstrekken, raadplegen. Cryptografische technieken zoals digitale handtekeningen kunnen gebruikt worden om de authenticiteit en integriteit van gegevens te verifiëren. Er kunnen ook juridische en contractuele afspraken tussen oracles en smart contract-ontwikkelaars worden opgesteld waarbij orakels verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het doorgeven van onjuiste gegevens. Een bijzondere methode is community-verificatie. Bij deze methode wordt de “crowd” ingezet om op te treden als “puntentellers” of “scheidsrechter”. Er zijn weer verschillende methoden om te zorgen dat deze crowd verificatie voldoende betrouwbaar is.

Al deze methoden (en meer) kunnen bijdragen aan het waarborgen van de betrouwbaarheid van gegevens die door oracles worden doorgegeven. Oracles gaan een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van blockchain-ecosystemen en het mogelijk maken dat deze breed worden toegepast. Naarmate de toepassingen van smart contracts groeien en de bedragen die er mee gemoeid zijn toenemen wordt het steeds belangrijker dat de oracles een bepaald niveau van betrouwbaarheid hebben.