Wat is een smart contract?

Een smart contract is een computerprogramma dat is ontworpen om de uitvoering van een contract tussen partijen te automatiseren en te verifiëren. Het is een stukje code dat wordt uitgevoerd op een blockchain-platform, zoals Ethereum, en kan alleen worden gewijzigd door overeenstemming van alle partijen die bij het contract betrokken zijn.

Een smart contract werkt door het vastleggen van de regels en voorwaarden van een contract in code. Denk aan de verplichtingen van de verschillende partijen, de tijdschema’s, de sancties en de uitbetalingen. Eenmaal op de blockchain geplaatst, wordt het smart contract automatisch uitgevoerd wanneer aan de geprogrammeerde voorwaarden wordt voldaan. Er zijn geen tussenpersonen nodig om de transactie te controleren, de overeenkomst uit te voeren of de betalingen te verwerken.

In theorie kunnen Smart contracten reguliere contracten vervangen maar omdat ze potentieel veel efficiënter zijn is de TAM of totaal adresseerbare markt veel groter. Smart contracten zouden ook de plek in kunnen gaan nemen van een deel van de informele afspraken en overeenkomsten.

Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

  1. Verzekeringen: Smart contracts kunnen worden gebruikt voor het automatisch uitvoeren van verzekeringspolissen. Bijvoorbeeld, als een vlucht wordt geannuleerd of vertraagd, kan een smart contract automatisch de verzekeraar op de hoogte stellen en de verzekeringsuitkering automatisch uitbetalen aan de verzekerde.
  2. Leveringsketenbeheer: Bijvoorbeeld, als een product is geleverd door de bezorger en de ontvanger het heeft geaccepteerd, kan het smart contract automatisch de betaling vrijgeven aan de leverancier.
  3. Vastgoed: Als een koper de betaling heeft voltooid en de verkoper het eigendom heeft overgedragen, kan het smart contract automatisch de titeloverdracht uitvoeren en de betaling vrijgeven aan de verkoper.
  4. Crowdfunding: Als een bepaald doelbedrag is bereikt, kan het smart contract automatisch de fondsen vrijgeven aan de ontvanger van de crowdfunding.
  5. Online weddenschappen: Als de wedstrijd gespeeld is, kan het smart contract automatisch de weddenschappen uitbetalen aan de winnaars.
  6. Supply chain finance: Smart contracts kunnen worden gebruikt voor het automatisch financieren van de leveringsketen. Bijvoorbeeld, als een product is besteld kan het smart contract automatisch de financiering verstrekken voor de leverancier. Als het product geleverd is kan het resterende bedrag vrijvallen aan de leverancier minus een vergoeding voor de financier.
  7. Digitale identiteit: Als een gebruiker zijn identiteit heeft geverifieerd, kan het smart contract automatisch toegang geven tot bepaalde functies of diensten.
  8. Verhuur: Smart contracts kunnen ook worden gebruikt voor het automatisch beheren van verhuurcontracten. Bijvoorbeeld, als een huurder zijn huur heeft betaald, kan het smart contract automatisch de toegang tot een AirBnB vrijgeven.
  9. Energiehandel: Als een producent zijn energie levert aan een verbruiker, kan het smart contract real-time de betaling uitvoeren en de levering vrijgeven.

Smart contracts hebben potentie om transacties veiliger, efficiënter en transparanter te maken, doordat de voorwaarden van de overeenkomst vooraf zijn vastgelegd en de uitvoering daarvan automatisch plaatsvindt op de blockchain. Ze hebben de potentie om een breed scala aan toepassingen te hebben, waaronder verzekeringen, supply chain management, vastgoedtransacties, crowdfunding en nog veel meer. In combinatie met oracles (lees meer hier) zijn de toepassingen haast eindeloos.